Bowlingklubben

Visning: 
Kalender December 2017

December måned:

Søndag  3   Mix1
Tirsdag  5   Træning Nedrykket 600
Tirsdag  12 Træning Nedrykket 600 Finale
Lørdag  16  Herre 1 og Herre2
Søndag  17  Herre 1
Tirsdag  19  Juleafslutning med spisning
God jul og godt nytår ønskes i alle. MVH. Bestyrelsen.

Generalforsamling 6 Marts 2018.

Generalforsamling
Tirsdag d. 6 Marts 2018
Kl. 19.15 i Bowlinghallen.
Denne dag trænes der fra 17.00 til 19.00

1  Valg af dirigent
2  Formandens beretning
3  Udvalgenes beretning
 1. a) Spillerudvalgets beretning
 2. b) Trænerudvalgets beretning
 3. c) Klubmestersk.udvalgets beretning
 4. d) Tøjudvalgets beretning
 5. d) Medieudvalgets beretning
 6. e) Aktivitetsudvalgets beretning
 7. d) Festudvalgets beretning
4  Indkomne forslag
5  Regnskabet forelægges
6  Fastlæggelse af  kontingent
7  Valg efter lovene (§11) Valg til bestyrelse og Udvalg
 1. Formand:....................Bjarne Machon 
 2. Næstformand:............ Jan Holst ( på valg)
 3. Kassere:....................... Sanne Nielsen ( på valg)
 4. Seniorleder:...............  Tommy Olsen 
 5. Sekretær:...................  Ayoe Hansen ( på valg)
 6. Ungdomsleder:..........  Vakant
 7. Best.medlem 1:..........  Brian Andersen ( på valg)
 8. Best.medlem 2:........... Ulla Hansen
 9. 1. Suppleant:..............  Helle Olsen
 10. 2. Suppleant:..............  ?
 11. Valg af trænerudvalg (Bjarne Machon / Leif Sund)
 12. Valg af Klubmesterskabsudvalg (Peter Frantzen / Bo Frantzen/ Ayoe Hansen/ Per Jensen)
 13. Valg af Sponsorudvalg Vakant
 14. Valg af Tøjudvalg (Ina/Bjarne)
 15. Valg af Medieudvalg (Bjarne Machon / Leif Sund)
 16. Valg af aktivitetsudvalg (Bjarne Machon)
 17. Valg af Festudvalg (Karsten/Bjarne / Maiken/Sanne / Jan Holst)
 18. Valg af bilagskontrollant (Leif Sund)
 19. Valg af bilagskontrollantsuppleant (Ayoe Hansen)


Velmødt, Husk at du kun har stemmeret, hvis du er lige med i kontingent.

PS. Husk at evt. foreslag, skal være formanden ihænde senest 14 dage før.

Der vil blive serveret lidt pizza, samt en øl/vand under Generalforsamlingen.


MVH.

Bestyrelsen

FBK2000


Vigtig info til alle medlemmer
 Bestyrelsen har iværksat forskellige tiltag, så som små turneringer på træningsaften,

samt fællesspisning sidste Tirsdag i hver måned.
Husk tilmelding til spisning før træningsstart.


Vi håber I alle vil deltage i dette for at styrke
det sociale samvær i klubben. De forskellige aktiviteter kan ses på hjemmesiden og på opslagstavlen.
På forhånd tak

Bestyrelsen.
Partytelt kan lejes

Da klubben har indkøbt et partytelt på 5 x 10 m til eventen 13 juni, er det fremover muligt for medlemmer at leje dette for et symbolsk beløb af

300,00 Kr.

Kontakt Formanden.

MVH.
Bestyrelsen.